JUSTICE projesinin temeli, şehir-içi erişilebilirliği herkesin aynı şekilde deneyimlemiyor olması fikridir. Şüphesiz ki mekânsal, zamansal, sosyal, fiziksel ve sosyo-bilişsel eşitsizlikler; erişimin zaten eşit olmayan yapısını daha da pekiştirmektedir.

Bu araştırma projesi nicel erişilebilirlik modeli ile kapsayıcı bir şehir planında bu eşitsizlikleri belirleyip ele alacak nitel yaklaşımları birleştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, erişim eksikliklerinden mağduriyet yaşaması en muhtemel kişiler arasından belirli gruplara odaklanmaktadır. Paydaşları ve grupların STK temsilcilerini içeren katılımcı bir yaklaşım, kapsayıcı kentsel politikalar için öneriler geliştirilmesine imkân verecektir.

Kapsayıcı bir şehir planında erişim eşitsizliklerini tespit etmeyi ve dikkate almayı amaçlayan bir proje


3 örnek incelemesi

Konya (Türkiye), Brüksel (Belçika) ve Strazburg (Fransa), 3 örnek şehir incelemesi

Proje, ilk örnek incelemesi için 3 şehre (Konya, Türkiye; Brüksel, Belçika; Strazburg, Fransa) odaklanmaktadır. Her şehirden akademik paydaşlar (üniversiteler, araştırma laboratuvarları), belli toplulukları temsil eden dernekler, toplu ulaşım yönetimi ve operatörleri üzerinde yetki sahibi olan yerel yönetimler yer almıştır.


4 belirli gruplar

İncelenen dört spesifik kitle: bedensel engelliler, kör ve görme engelliler, yaşlılar ve maddi durumu iyi olmayan kişiler

Bu şehirlerin her birinde, erişilebilirlik sorunlarından muzdarip olma olasılığı en yüksek olarak belirlenen dört spesifik gruba özellikle dikkat edilmesi amaçlanmaktadır:

  • fiziksel engelli kişiler,
  • kör ve görme engelli kişiler,
  • yaşlı insanlar,
  • ve maddi durumu iyi olmayan insanlar.

Bu belirli hedef kitleler projenin her aşamasında yer alır. Bu belirli gruplar projenin her aşamasında.


Projenin detaylı sunumu.

Projede yer alan proje ortakları listesinin görüntüsü.

Proje ile ilgili son haberler ve alınan ilk sonuçlar.